Rijschool Rosita

Motoropleiding

Als je motor gaat rijden moet je opnieuw theorie examen doen, dit certificaat is anderhalf jaar geldig. Je mag wel vast les hebben als je een autorijbewijs hebt of een theoriecertificaat motor maar op het examen moet je je theoriecertificaat motor kunnen tonen.

Voordat je praktijkexamen doet moet je bij het cbr eerst een kort examen voertuigbeheersing doen. Je moet 7 bijzondere verrichtingen doen waarvan er 5 voldoende moeten zijn en tenminste uit elke cluster 1om te slagen.

De verrichtingen zijn onderverdeeld in 4 clusters. De examinator kiest de oefeningen uit.

Alles in rood is verplicht.

Cluster 1 Cluster 2: lage snelheid Cluster 3: hoge snelheid Cluster 4: rem-oefeningen
A. Lopen met motor Langzame slalom Uitwijkoefening Noodstop 50km/h
B. Denkbeeldige acht Snelle slalom Precisiestop
C. Halve draai links- of rechtsom Vertragingsoefening Stopproef
D. Stapvoets rijden
E. Wegrijden uit parkeervak

Als je dit examen gehaald hebt kun je afrijden en als je dan slaagt krijg je je rijbewijs.

Vanaf 19 januari 2013 zijn er 3 verschillende categorieën motorrijbewijzen:

A1, A2 en A. Het type rijbewijs dat u kunt halen, hangt af van het vermogen van de motor, uw leeftijd en ervaring.

A1 is voor de lichtste motor. Vanaf 18 jaar mag u hiervoor examen doen (vanaf 17 jaar praktijkles). U moet dan zowel een theorie- als praktijkexamen afleggen.

Het praktijkexamen bestaat uit een onderdeel voertuigbeheersing en een onderdeel verkeersdeelneming.

A2 is voor de middelzware motor. Vanaf 20 jaar mag u hiervoor praktijkexamen doen. Als je 2 jaar in bezit bent van het A1 rijbewijs dan mag A2 ook vanaf 19 jarige leeftijd.

De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs behaalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Je mag dan ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen.

De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden en daarvoor heb je het rijbewijs A nodig. Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD). Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen. Vooraf aan de praktijkexamens moet je eerst geslaagd zijn voor het motortheorie-examen. Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen.

Het CBR past momenteel de ICT-systemen aan op de wetgeving die in Nederland per 12 juli 2017 versneld is doorgevoerd op aandringen van de Europese Commissie. Dit moet het mogelijk maken dat je met ingang van eind november vanaf je 21e jaar een motorexamen voor de zware categorie (A) kunt reserveren. De definitieve invoeringsdatum volgt nog

 

Motoren (categorie A) 

Het A-rijbewijs voor motoren en gemotoriseerde driewielers wordt opgedeeld in 3 categorieën (A1, A2 en A).

Categorie A1 (lichte motor): dit rijbewijs kunt u halen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Categorie A2 (middelzware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de categorie A1 heeft, kunt u het rijbewijs van de categorie A2 halen vanaf de leeftijd van 20 jaar.

Categorie A (zware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de categorie A2 heeft, kunt u het rijbewijs van de categorie A halen vanaf de leeftijd van 22 jaar. U kunt voor categorie A ook rechtstreeks examen doen vanaf de leeftijd van 24 jaar.

Nieuwe regels voor het rijbewijs A | 3

Bent u jonger dan 24 jaar? 

Dan begint u altijd met het lichtste rijbewijstype: A1. Voordat u praktijkexamen mag doen voor het middelzware type motor (rijbewijs A2) moet u minstens 2 jaar in het bezit zijn van A1. U kunt een praktijkexamen doen voor type A, als u minstens 2 jaar in het bezit bent van A2. Dit A-examen bestaat dan alleen uit een praktijkexamen verkeersdeelneming.

Het is mogelijk om rechtstreeks A2 te doen vanaf 20 jaar namelijk.
Of op je 19e als je al 2 jaar A1 hebt.
A1 lessen kunnen gestart worden vanaf 17 jaar en dan het examen op je 18e.

Bent u 24 jaar of ouder? 

Dan kun je direct opgaan voor rijbewijs A. Je hoeft niet eerst A1 en A2 te halen.

Voor de motoropleiding maken wij gebruik van verschillende types motoren zodat je zelf kunt beslissen wat het beste bij je past. De instructeur volgt je op de motor en is in het bezit van verschillende extra diploma’ s zodat deze opleiding van het hoogste niveau is zoals is af te leiden aan het hoge slagings-percentage.

 

Voor meer informatie?

Kijk dan bij het CBR